Úplne nový spôsob práce s JIAS hudbou už čoskoro.

Máte záujem? Zaregistrujte sa a získajte prístup medzi prvými.
Registrácia
Hlavné znaky:
  • Všetko na jednom mieste
  • Nezávislosť od používaného hardwaru a kompatibilita
  • Bez potreby inštalácie, aktualizácií alebo záloh
  • Bezpečnosť
  • Ušetrite čas, zrýchlite tvorbu a doručenie hudby
  • Jednoduchá práca odkiaľkoľvek
  • Reporty a štatistiky
  • Presné spracovanie hudby a EQ
  • Optimalizácia na slúchadlá
  • a ešte oveľa viac…